Allmänt

Vill ni ha sjukvård bara för rika och friska?

Nu går vågen av galna privatiseringar av sjukvården in på ett nytt varv. De borgerliga partierna i Stockholm påbörjar något helt nytt i svensk sjukvård; privat vård endast till för de som har råd att betala. Nyss invigdes norra Europas första privata strålbehandlingsklinik och i början av nästa år startar landets första privata barnssjukhus. För att få vård på dessa sjukhus behöver man antingen ha pengar i handen eller en privat försäkring. Den som har en sjukdom, själv eller i släkten, kan ha svårt att ens få teckna en försäkring. Det räcker alltså inte med att ha pengar till försäkringen, du måste vara frisk dessutom. Det skriver Maria Grip i en debattartikel i länets tidningar.

I Umeå har vi Dragonens Hälsocentral som drivs av ett privat företag men betalas av landstinget. Kostnaden är 25% högre än när landstinget skötte den. Den privata vårdcentralen tog därmed nästan hela ökningen av resurser som primärvården i Västerbotten fick under 2007. Eftersom landstinget betalar så får alla samma tillgång till vården, men privat driven vård kan alltså vara väldigt mycket dyrare än offentlig, i detta fall 15 miljoner. 

Sjukvården kan göra fler och bättre behandlingar, till allt fler människor. Detta kostar mer pengar men fler som kan jobba fram till pensionen och få en friskare ålderdom. Regeringens skattesänkningar innebär dock att den privata sektorn växer samtidigt som den offentliga välfärden får sämre ekonomi. Om vi dessutom ska ha privata verksamheter som betalas av landstinget till 25% högre kostnad så minskar möjligheten att ha en bra sjukvård i hela länet ytterligare, tex blir det inte lättare med den omdebatterade barnsjukvården. 

Borgarna i Västerbottens landsting har under lång tid argumenterat att privat drift av sjukvården blir både billigare och bättre, mindre köer osv. Borgarna hävdar att privat drift behövs för att vi inte ska få en utveckling där den som har råd själv köper privat vård och på så sätt revolterar mot en solidarisk finansiering via skatten. Men utvecklingen i Stockholm visar det omvända; först privatiserades drift av sjukhus och vårdcentraler och nu kommer privat finansiering för den som kan. Detta kombinerar man med en sänkning av landstingskatten som främst gynnar de välbeställda. En sjukvård i stockholmsområdet som är till för alla medborgare verkar allt avlägsnare. 

Nu undrar jag vad borgarnas gruppledare i landstinget vill med sjukvården här i Västerbotten. Kommer ni fortsätta hävda att skattesänkningar och privatiseringar är viktigare för västerbottningarna än en välfungerande sjukvård i hela länet? Tar ni ett tydligt avstånd från den politik som innebär att vi ska ha cancerkliniker och barnsjukhus som bara är till för de som lyckats skaffa en egen försäkring? 

Maria Grip Landstingspolitiker 

Vänsterpartiet 

 

 

Kopiera länk