Allmänt

Regeringen borde lära av Landstinget!

Riksdagens borgerliga partier har beslutat att arbetsgivaren ska ha rätt att kräva sjukintyg från första dagen vid en sjukskrivning. Det är ännu en åtgärd som bygger på tanken att hårdare tag och sämre villkor ska få fler att jobba och sluta vara sjukskrivna eller arbetslösa. Förändringen bidrar ytterligare till att misstänkliggöra människor som är sjuka. Sjukintyg från första dagen riskerar också att tvinga sjukvården att ägna tid åt att skriva intyg om förkylningar i stället för att kraftsamla våra gemensamma resurser för att komma till rätta med långtidssjukskrivningar och för att möta människors verkliga vårdbehov, det skriver LiseLotte Olsson och Maria Grip.

 

I stället borde borgarna lära av Västerbottens läns landsting, som utan att rucka på människors ersättningsnivåer halverat sina sjuktal på tre år. Det har handlat om systematiskt samarbete med Försäkringskassan och Företagshälsovården, tydlig rehabiliteringspolicy med kontrollstationer och uppföljning, osv. Det är alltså inget måste att göra den sjuke fattigare för att han/hon ska bli frisk! I stället för att jaga sjuka människor genom att försämra deras ekonomi, så borde regeringen stimulera systematiskt arbete för att stödja dem. Många långtidssjuka riskerar att slås ut från arbetsmarknaden trots att samhället behöver även deras arbetsinsats.

 

Vänsterpartiet vill ha mer av den sortens åtgärder. Vi vill satsa mer på det förebyggande arbetsmiljöarbetet och förbättra sjukförsäkringen genom att höja taket och slopa karensdagen. Vi menar att det går att arbeta med att hjälpa människor tillbaka i arbete helt utan att försämra deras ekonomi.

 

LiseLotte Olsson, riksdagsledamot, V

Maria Grip, gruppledare landstinget, V

Kopiera länk