Allmänt

Har länets borgerliga ledamöter mod att rösta klokt?

Regeringen föreslår förändringar i utjämningssystemet mellan kommuner som innebär att t.ex. Robertsfors ska betala in 130 kronor per invånare av sina pengar till välfärd. Täby ska å andra sidan få ut 344 kronor per invånare. Åke Sandström (c), Maria Lundqvist-Brömster (Fp), Ulla Löfgren (M) och Gunilla Tjernberg (Kd); kommer ni att stödja ett utjämningssystem som bara gynnar de rikaste kommunerna i de rikaste områdena? Eller har ni modet att rösta med förnuftet?

I vårbudgeten föreslår regeringen på fullaste allvar att utjämningen bör kompensera de kommuner och landsting som allmänt höga lönelägen och betalar höga löner till sin personal. De som ska betala är de som inte haft råd med samma typer av lönelyft. De som gynnas är ett fåtal rika kommuner och landsting kring Mälardalen, i Skåne och runt Göteborg. De kommuner som skulle få största tillägget är Danderyd, Lidingö och Nacka.

För oss i Vänsterpartiet är det självklart att vi ska ha ett utjämningssystem mellan kommuner och mellan landsting. Faktorer som ålder och socioekonomiska förhållanden ska inte göra att en kommun eller ett landsting inte kan hålla samma standard på sin service som en annan; bara för att det bor fler gamla, sjuka eller människor med låga inkomster i området. Det är viktigt att riksdag och regering tar sitt nationella ansvar och gör allt för att minimera regionala skillnader. Vi menar också att det är det offentliga systemet som ska omfördela från de arbetsföra åldrarna till föräldragenerationen där dom stora vård- och välfärdsbehoven finns. Ett bra utjämningssystem som omfördelar från de rika kommunerna i storstadsregionerna, där många som är i arbetsför ålder bor, till fattigare kommuner i glesbygd, där deras föräldrar bor, ska göra just detta. De förändringar regeringen nu förslår innebär att man vänder upp och ner på den principen.

Låt oss visa ett konkret räkneexempel:
I Robertsfors kommun (Maud Olofssons hemkommun) tjänar invånarna i genomsnitt 132 000 kronor om året. I Täby (Fredrik Reinfeldts hemkommun) tjänar man i snitt 218 000 kronor om året. Om Täby och Robertsfors har samma kommunalskatt så får Täby ut betydligt mer än Robertsfors. Robertsfors har också en mycket större andel äldre i befolkningen. Det regeringen nu föreslår är att Robertsfors totalt (kommun och landsting) ska betala 130 kronor per invånare till systemet, och Täby skall få 344 kronor per invånare. Ett utjämningssystem borde förståss ha motsatt effekt!

I många sammanhang ska man vara försiktig med att spela ut en del av landet mot en annan. Trots att det i många Stockholmskommuner finns stor fattigdom och ohälsa finns det i det här fallet dock all anledning att säga stopp! När man sätter förändringarna i utjämningssystemet tillsammans med slopad förmögenhetssatt, ändringar i fastighetsskatten och pigavdrag så blir den gamla unkna högerpolitiken bara allt mer uppenbar. Att den borgerliga regeringen driver en politik som ger till dom som har mest är tydligt; frågan nu är om de borgerliga riksdagsledamöterna från Västerbotten ställer upp på ett system där det är så tydligt att det är kommunerna i skogslän och industriorter som ska betala?

Maria Grip, gruppledare landstinget (V)
Hans-Eric Wallin, gruppledare Skellefteå (V)
Tamara Spiric, gruppledare Umeå (V)
Mikael Pallin, gruppledare Lycksele (V)
Helen Johansson-Näslund, gruppledare Robertsfors (V)

Klicka här (.xls) för att se hur regerinens förslag skulle slå i din kommun.

Kopiera länk