Allmänt

Rapport: Landstingfullmäktige 3-4/4

När landstingsfullmäktige sammanträdde den 3-4 april var den största debatten kring årsredovisningen för 2006.
– Privat vård kan bli väsentligt mycket dyrare än offentlig, det är en tydlig lärdom från 2006, konstaterade Maria Grip, gruppledare för Vänsterpartiet i debatten.

När man summerar 2006 för västerbottens läns landsting kan man konstatera en sak; privat vård kan bli mycket dyrare än offentlig. När dragonens hälsocentral i juni 2006 lades ut på privat drift blev det 25 procent dyrare än när landtinget drev den i egen regi. Det kostar idag 15 miljoner mer att driva dragonens hälsocentral än vad det gjorde när landtinget drev den.

I det borgerliga budgetförslaget har man utgått ifrån föreställningen att privat drift blir billigare. En sådan budget kan inte tas på allvar, konstaterade Maria Grip i debatten.

Maria Grip uppmanade istället till en seriös diskussion kring framtidens utmaningar. Hälso- och sjukvården kan göra allt mer och behoven ökar. Hur ska vi möta denna utveckling? Medan de borgerliga partierna bara ropar på privatiseringar ser vi i vänstern helt andra möjligheter. Att allt intensivare arbeta med hälsofrågor till exempel. Vi vet att hälsan är ojämlikt fördelad. Män har bättre hälsa än kvinnor, högutbildade har bättre hälsa än lågutbildade och tjänstemän har bättre hälsa än arbetare. Att utjämna skillnaderna i hälsa är avgörande för framtiden!

Kopiera länk