Våra förtroendevalda

Riksdagen
Gudrun Nordborg är ledamot i Riksdagen.

Regionfullmäktige
LiseLotte Olsson, Lögdeå
Jonas Karlberg, Umeå
Maria Westberg, Umeå
Erik Ferry, Umeå
Ahmed Hersi, Umeå
Wilmer Prentius, Umeå
Kjell Bäckman, Umeå
Lilian Nilsson, Skellefteå
Ylva Hedquist Hedlund, Villvattnet
Daniel Johansson, Storuman

Regionstyrelsen
Andre vice ordförande: LiseLotte Olsson
Ledamot: Lilian Nilsson
Ersättare: Kjell Bäckman

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ledamot: LiseLotte Olsson
Ersättare: Lilian Nilsson

Regional utvecklingsnämnd
Andre vice ordförande: Ylva Hedqvist Hedlund
Ledamot: Ahmed Hersi
Ersättare: Kjell Öjeryd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott
Ledamot: Ylva Hedqvist Hedlund

Kollektivtrafikutskott
Ledamot: Kjell Öjeryd

Kulturutskott
Andre vice ordförande: Ahmed Hersi

Beredning för regional utveckling
Ledamot: Agneta Hansson (från region)
Ledamot: Lennart Gustavsson (från kommun)

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Andre vice ordförande: Kjell Bäckman
Ledamot: Margaretha Löfgren
Ersättare: Jonas Karlberg

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
Ledamot: Kjell Bäckman

Primärvårdsutskott
Ordförande: Jonas Karlberg

Utskott för funktionsnedsättning och habilitering
Andre vice ordförande: Margaretha Löfgren

Folkhögskolestyrelsen
Ledamot: Anna Dahlén
Ersättare: Torbjörn Häggmark

Patientnämnden
Ledamot: Maria Westberg
Ersättare: Inger Stenlund

Beredning för Folkhälsa & demokrati Södra Lappland
Ordförande: Daniel Johansson
Ledamot: Anna Dahlén

Beredning för Folkhälsa & demokrati Umeåregionen
Ledamot: Andreas Sellstedt
Ledamot: Ahmed Hersi

Beredning för Folkhälsa & demokrati Skellefteå & Norsjö
Andre vice ordförande: Lilian Nilsson
Ledamot: Lina Hjelte

Revision
Ledamot: Mattias Sehlstedt

Norrlandsoperan
Ledamot: Ylva Hedqvist Hedlund
Ersättare: Marie Bergslycka

Intresseföreningen Norrtåg
Ledamot: LiseLotte Olsson

Kvarkenrådet
Ledamot: Mattias Sehlstedt
Ersättare: Mikael Jakobsson

Norrlandstingens Regionförbund
Ersättare: LiseLotte Olsson

Viltförvaltningsdelegationen
Ersättare: Daniel Johansson

Samverkansråd Klimat-energi & miljö
Ledamot: Erik Danielsson

Västerbottensteatern AB
Ledamot: Torbjörn Häggmark

Länstrafiken i Västerbotten AB
Ledamot: Camilla Ingman
Ersättare: Filip Palukka

Politisk sekreterare
Anna Maria Lindgren

Frågor eller funderingar?
Mejla Anna Maria på [email protected]

Aktuellt

Välkommen till Vänsterpartiet Västerbotten!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?