Miljö

Ett Bottenviken utan kärnkraft

Sverige kan bygga ett samhälle utan kärnkraft där energin kommer från sol, vind och vatten

Femton mil från Sveriges kust och de norrländska städerna Haparanda i norr till Umeå i söder planerar finska Fennovoima att bygga världens största kärnkraftverk.

Enligt Esbo-konventionen ska samråd ske med grannlandet innan beslut om byggnation tas. Ett bygge av kärnkraftverk är inte enbart en nationell angelägenhet. Radioaktivitet känner inga gränser. I flera europeiska länder stoppar man nu all utbyggnad av kärnkraft. Vi förväntar oss att samtliga berörda kommuner uttalar sig mot kärnkraftsbygget. Och varför gör inte Sveriges regering något för att förhindra kärnkraftsbygget i Pyhäjoki?

Kärnkraft vid Bottenviken skulle påverka norra Sveriges och Nordkalottens miljö negativt för all framtid. Vi bryr oss om miljön och vill verka för en hållbar utveckling – därför säger vi nej till kärnkraft vid Bottenviken.

För en månad sedan släppte Skellefteå Kraft nyheten om att de blivit erbjudna att gå med i kärnkraftsatsningen i Finland. Skellefteå Krafts vd säger att projektet uppfyller deras krav på affärsmässighet. Han använder dessutom EU:s miljömål och minskade koldioxidutsläpp i sin argumentation för ett eventuellt deltagande.

Det verkliga skälet visar sig när vd Gunnar Eikeland pratar om kärnkraftens konkurrenskraft och hur den kan bidra till koncernens lönsamhet.

Det handlar alltså enbart om ekonomisk vinning, penningen som drivkraft – vad bryr sig den girige om miljön eller efterkommande generationer.

Men han, som så många andra, missar några viktiga punkter i sin argumentation; den framtida bristen på uran kommer att öka kostnaderna för att producera el via kärnkraft och slutförvaret av det utbrända kärnbränslet är fortfarande en olöst fråga. Stresstester av de svenska kärnkraftverken visar också klart och tydligt att de inte kommer att klara extremt väder och konsekvenserna är omöjliga att överblicka.

Nu säger en majoritet i kommunstyrelsen i Skellefteå nej till Skellefteå Krafts kärnkraftsintresse. Men de är inte lika negativa till svensk kärnkraft och majoriteten av kommunpolitikerna har inga planer på att uppdra åt Skellefteå Kraft att avveckla sitt ägande i Forsmarks kärnkraftverk.

Efter den förödande olyckan i Fukushima har politikerna där tagit ställning – de vill att regionen blir fri från kärnkraft. I Tyskland har man redan tagit beslut om att alla kärnkraftverk, sjutton stycken ska vara avvecklade till 2021–2022.

De som försvarar kärnkraften fokuserar på vinster i stället för säkerhet, för vem kan annars blunda för Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima. Återigen – det handlar om pengar, vinster, profit, utsugning, rovdrift och de som får betala är folket, regionen och miljön.

De enda ansvarskännande i denna fråga är Vänsterpartiet – som vill avveckla kärnkraften. Vi vill satsa mer resurser på forskning och utbyggnad av förnyelsebara energikällor. Människor och miljö måste gå före profit och rovdrift.

Sverige kan bygga ett samhälle fritt från kärnkraft, ett samhälle där energin vi förbrukar kommer från sol, vind och vatten – och det kan vi göra utan att äventyra framtida generationers liv och hälsa.

Agneta Hansson

distriktsordförande Vänsterpartiet Västerbotten

Christina Snell-Lumio

distriktsordförande Vänsterpartiet Norrbotten

 1. Tobias Eriksson skriver:

  Jag tycker inte man skall ta efter Tysklands oförsvarliga politik. Kom ihåg att kärnkraften inte släpper ut CO2 men de kolkraftverk som de kör istället bidrager starkt till att förstöra vår miljö, I Sverige används inte kol i den utsträckningen men vi förbrukar mycket olja kalla dagar och vindkraften stör och är dyr (måste subventioneras). Jag är orolig för Miljöpartiests önskan att försämra miljö och ekonomi genom att föreslå stängning av alla reaktorer.

  • bore skriver:

   Hej.
   Förlåt att vi inte har svarat. Hemsidan har varit under ombyggnation ett tag.

   Vänsterpartiet står, med det Svenska folket på sin sida, för en nedmontering av dagens kärnkraft. Givetvis måste vi först satsa på utbyggnad av förnyelsebar energi innan vi drar pluggen, så att vi inte blir utan egenproducerad el. Vi vill göra det här i mycket snabbare takt än andra partier i riksdagen, vilket leder till viss upprördhet hos högern.

   Idag är vindkraft mer kostnadseffektivt under sin livstid jämfört med kärnkraft, varför det inte längre finns något försvar att ha kvar kärnkraften. För övrigt har vi ett folkomröstningsbeslut att följa.

   Gällande miljöförstöringen är det sant det du säger, att kol och olja är betydligt farligare ur aspekten ”klimatförändringar”. Man ska dock inte glömma att brytningen av uran är väldigt smutsig och miljöförstörande, alla transporter och slutförvaring därtill. Sen kan man inte förringa det faktum att INGA kärnvapen hade skapats om det inte var för att länder har kärnkraftsindustrier där uran anrikas. Utan kärnkraft, inga kärnvapen.
   Ps, undvik gärna att lika oss med ”Kreml” och ”gamla tider”, det blir så lätt att se ditt inlägg som oseriöst trams när du skriver så.

   / Bore Sköld (V)

Skriv en kommentar